RODO

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO) informujemy, iż:
administratorem Państwa danych osobowych jest:
Paweł Stefanowicz Przychodnia Weterynaryjna Retina z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-433, przy ulicy A.Szyllinga 3, adres email: biuro@weterynarz-okulista.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, będą one przetwarzane
w okresie świadczenia przez Przychodnię Weterynaryjną Retina usług weterynaryjnych.

Dane osobowe będą przetwarzane po uzyskaniu Państwa zgody, w celu wykonania usługi weterynaryjnej, numer telefonu i adres mailowy mogą być wykorzystane w celu przesłania informacji dotyczących leczonego zwierzęcia.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na mocy obowiązujących przepisów (w szczególności weterynaryjnych), laboratoriom medycznym
w celu wykonania niezbędnych badań oraz podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem działalności administratora (np. usługi księgowe, informatyczne, prawne) na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia i usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody) i prawo wniesienia skargi do UODO.