Dermatologia

  • badania cytologiczne w ocenie mikroskopowej
  • biopsja z oceną mikroskopową
  • wymazy bakteriologiczne (tlenowo i beztlenowo)
  • wymazy oraz posiewy mikologiczne
  • trichogram
  • zeskrobiny
  • testy alergiczne z krwi
  • wykonywanie testów hormonalnych
  • leczenie farmakologiczne i dietetyczne