Ortopedia

Bezpośrednie RTG cyfrowe oraz tomografia w diagnostyce ortopedycznej.

 • badanie stawów biodrowych i łokciowych.
 • diagnostyka przyczyn kulawizn.
 • chirurgiczna stabilizacja złamań.
 • leczenie urazów ścięgien i więzadeł.
 • operacyjne leczenie urazów więzadła krzyżowego w kolanie metodą TTA Rapid.
 • operacyjne leczenie uszkodzenia lub zerwania więzadła krzyżowego (CCL) metodą szwu zewnętrznego.
 • leczenie uszkodzeń łąkotki przyśrodkowej kolana.
 • operacyjne leczenie zwichnięcia rzepki.
 • diagnostyka i leczenie OCD.
 • medycyna regeneracyjna (komórki macierzyste, osocze bogatopłytkowe PRP).
 • iniekcje dostawowe.