Nowoczesna operacja jaskry u psa – (Mp CPC)

Przedstawiamy film z pierwszej w polskiej weterynarii operacji jaskry u psa metodą cyclofotokoagulacji mikropulsowej, wykonanej przez doktora Pawła Stefanowicza.

  • Cyklofotokoagulacja MikroPulsowa (Mp CPC) to nowy rodzaj małoinwazyjnej chirurgii jaskry (MIGS), który dołączył do frontu walki z jaskrą.
  • Tradycyjne metody operacji jaskry techniką cyklofotokoagulacji uszkadzają ciało rzęskowe przez jego przegrzanie.
  • Cyklofotokoagulacja MikroPulsowa (Mp CPC) wykorzystuje natomiast powolną aplikację energii lasera, która jest „siekana” na mikropulsy (wybuchy).
  • Każdy impuls nagrzewa ale nie pali, ani nie niszczy tkanki. Pomiędzy każdym impulsem jest przerwa. Ta przerwa pozwala ochłodzić tkankę. W ten sposób tkanka ciała rzęskowego jest raczej zmieniana niż niszczona.
  • Sam zabieg wymaga znieczulenia ogólnego pacjenta, ale jest krótki i nie obarczony istotnym ryzykiem powikłań.

Operacja jaskry otwartego kąta u psa – film: