tech. wet. Diana Kowalczyk

W 2018 roku ukończyła Technikum Weterynaryjne uzyskując tytuł dyplomowanego technika weterynarii.

W naszej przychodni asystuje lekarzom oraz opiekuje się pacjentami w szpitalu i po zabiegach.

W kręgu jej zainteresowań jest dietetyka weterynaryjna i w tym zakresie nieustannie poszerza swoją wiedzę.

Prywatnie opiekunka suczki border collie o imieniu Zola.