lek. wet. Paweł Stefanowicz, DVM, ESE ECVO

Właściciel i kierownik  Przychodni Weterynaryjnej RETINA.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (EESVO).

Od 2018r. przewodniczący Sekcji Okulistycznej PSLWMZ.
Od 2006r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008r.ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie
Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS.
Regularnie uczestniczy w kongresach okulistycznych ESVO (Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych) i prestiżowego ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów
Weterynaryjnych) oraz licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu
oftalmologii weterynaryjnej w Polsce i za granicą. W roku 2013 ukończył studia specjalizacyjne z zakresu chirurgii zwierząt domowych i uzyskał tytuł specjalisty. W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii.

W 2020r. ukończył cykl szkoleniowy i egzaminacyjny w ramach ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) uzyskując tytuł ESE ECVO (ECVO Eye Scheme Examiner)

Jest autorem wykładów, szkoleń i licznych publikacji  naukowych o tematyce okulistycznej w prasie fachowej.
Jako jeden z nielicznych okulistów weterynaryjnych w Polsce wykonuje specjalistyczne operacje, jak usunięcie zaćmy (fakoemulsyfikacja z implantacją sztucznych soczewek), operacyjne leczenie jaskry (wszczepianie gonioimplantów, trabeculectomia), kriochirurgiczne usuwanie zmian nowotworowych oka i przydatków, oraz operacje tylnego odcinka oka (chirurgia witreoretinalna).