Certyfikaty

Wady wrodzone i dziedziczne:

  • certyfikat badania okulistycznego pod kątem chorób wrodzonych i dziedzicznych psów i kotów ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych)
  • certyfikat badania kardiologicznego pod kątem obecności wad wrodzonych serca

Rozród:

  • makroskopowa i mikroskopowa ocena jakości nasienia z wydaniem spermiogramu