Onkologia

  • konsultacje onkologiczne
  • diagnostyka – biopsje, ocena cytologiczna, badania histopatologiczne
  • leczenie – prowadzenie chemioterapii, immunoterapii, terapii molekularnej
  • opieka paliatywna nad pacjentem oraz leczenie bólu przewlekłego