USG

  • ocena narządów jamy brzusznej– wątroby, śledziony oraz układów: pokarmowego, moczowego, rozrodczego
  • diagnostyka oraz monitoring ciąży
  • badanie echokardiograficzne
  • ocena struktur klatki piersiowej