Dr n. wet. Paweł Stefanowicz. DVM, ESE ECVO, PhD

Właściciel i kierownik  Przychodni Weterynaryjnej RETINA.

Panelista ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych)
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (EESVO).

Od 2018r. przewodniczący Sekcji Okulistycznej PSLWMZ.
Od 2006r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008r.ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie
Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS.
Regularnie uczestniczy w kongresach okulistycznych ESVO (Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych) i prestiżowego ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów
Weterynaryjnych) oraz licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu
oftalmologii weterynaryjnej w Polsce i za granicą. W roku 2013 ukończył studia specjalizacyjne z zakresu chirurgii zwierząt domowych i uzyskał tytuł specjalisty. W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii.

W 2020r. ukończył cykl szkoleniowy i egzaminacyjny w ramach ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) uzyskując tytuł ESE ECVO (ECVO Eye Scheme Examiner).

W 2024 r. obronił pracę doktorską nt.: „Izolacja, hodowla i charakterystyka mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z rąbka rogówki (LMSC)i ich potencjalne zastosowanie w okulistyce weterynaryjnej” i uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych.

Jest autorem wykładów, szkoleń i licznych publikacji  naukowych o tematyce okulistycznej w prasie fachowej.
Jako jeden z nielicznych okulistów weterynaryjnych w Polsce wykonuje specjalistyczne operacje, jak usunięcie zaćmy (fakoemulsyfikacja z implantacją sztucznych soczewek), operacyjne leczenie jaskry (wszczepianie gonioimplantów, trabeculectomia), kriochirurgiczne usuwanie zmian nowotworowych oka i przydatków, oraz operacje tylnego odcinka oka (chirurgia witreoretinalna).