Anestezjologia

  • znieczulenie wziewne – narkoza izofluranowa
  • znieczulenie infuzyjne-dożylne (TIVA-Total Intravenous Anesthesia)
  • znieczulenie przewodowe (nadoponowe)
  • monitoring anestezjologiczny – stała opieka wykwalifikowanego anestezjologa podczas zabiegów w znieczuleniu ogólnym
  • kontrola parametrów życiowych podczas zabiegów z wykorzystaniem kardiomonitorów i kapnografów – EKG, pulskosymetria, kapnometria, śródzabiegowy pomiar ciśnienia krwi oraz temperatury ciała
  • terapia bólu o charakterze ostrym i przewlekłym
  • opieka pozabiegowa – opieka wykwalifikowanych asystentów i techników weterynarii podczas okresu wybudzania z narkozy i po nim