Anestezjologia

  • znieczulenie infuzyjne (dożylne)
  • znieczulenie wziewne – narkoza izofluranowa
  • monitoring anestezjologiczny – stała opieka wykwalifikowanego anestezjologa podczas zabiegów w znieczuleniu ogólnym
  • kontrola parametrów życiowych przy użyciu wysokiej klasy kardiomonitorów, kapnografów
  • opieka pozabiegowa – niedoceniany a niezwykle istotny aspekt pracy z pacjentem poddawanym operacji.
  • W naszej przychodni zapewniona jest opieka wykwalifikowanych asystentów i techników podczas okresu wybudzania z narkozy i po nim.
  • terapia bólu o charakterze ostrym i przewlekłym.