Endoskopia

Endoskopia sztywna

  • ocena dróg oddechowych (laryngo i tracheoskopia) i kanałów słuchowych
  • waginoskopia

Wideoendoskopia (tracheoskopia, gastroskopia, bronchoskopia  itd.)

  • przychodnia wyposażona jest w wysokiej jakości wideoendoskopy giętkie o różnych średnicach przekrojów, umożliwiające badanie tchawicy, przełyku, żołądka, dwunastnicy, dróg oddechowych u zwierząt domowych o różnej wadze i rozmiarach