Chirurgia

  • zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt towarzyszących.
  • zabiegi na jamie brzusznej, w tym cesarskie cięcie, leczenie chirurgiczne zaburzeń funkcjonowania żeńskiego układu rozrodczego (min. ropomacicze).
  • chirurgia onkologiczna.
  • wnętrostwo pachwinowe i brzuszne.
  • usuwanie ciał obcych ze światła przewodu pokarmowego, enterotomia, enterektmia.
  • chirurgia układu moczowego – usuwanie kamieni moczowych z pęcherza.
  • chirurgia tkanek miękkich, zaopatrywanie ran skóry i podskórza.
  • chirurgia tkanek twardych – patrz zakładka „ortopedia”.