Kardiologia

  • certyfikat badania kardiologicznego pod kątem obecności wad wrodzonych serca
  • badanie echokardiograficzne (echo serca)
  • badanie elektrokardiograficzne (EKG)
  • pomiar ciśnienia krwi metodą Dopplera
  • diagnostyka radiologiczna
  • prowadzenie oraz leczenie farmakologiczne pacjentów z wadami wrodzonymi serca i chorobami nabytymi
  • wykonywanie punkcji worka osierdziowego, jamy opłucnej, jamy brzusznej
  • możliwość zastosowania oddychania wspomaganego oraz tlenoterapii w namiocie tlenowym lub przy użyciu masek tlenowych u pacjentów z dusznością