Dermatologia

  • badania cytologiczne w ocenie mikroskopowej.
  • biopsja z oceną mikroskopową.
  • wymazy bakteriologiczne (tlenowo i beztlenowo).
  • wymazy oraz posiewy mikologiczne.
  • trichogram.
  • testy alergiczne z krwi oraz śródskórne.
  • leczenie farmakologiczne i dietetyczne.